OM OSS

Vi er en politisk og religiøs nøytral paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner i Hordaland som jobber etter prinsippene likestilling, tilhørighet, inkludering, dialog, samfunnsdeltakelse, medbestemmelse og medvirkning.

 

Vi jobber gjennom å:

  • Arrangere kurs, seminarer og konferanser.
  • Komme med høringsuttalelser i politiske saker som omhandler integrering og innvandring.
  • Personlig veiledning og rådgivning etter behov fra våre medlemmer.
  • Foreslå tiltak som best mulig kan fremme tilhørighet og deltakelse i det norske samfunnet.
  • Fungere som et felles informasjonsorgan mellom innvandrerorganisasjonene, byråkratiet og politikerne.
  • Forebygge diskriminering.

 

Styret i DFIRH består av:

Leder: Raajini Rajalingam

Nestleder: Yaw Appiah

Økonomiansvarlig: Joe Aseerwatham

Sosial- og eldresekretær: Sajjad Younas

Kultur- og informasjonssekretær: Gudeta Bayissa

Ungdoms- og idrettsekretær: Lawrence Newmann

Kvinnesekretær: Violet Halder

1. styremedlem: Syriana Arous

2. styremedlem: Gifty Ama Nordbø

 

1. varamedlem: Bodil Aagard

2. varamedlem: Tesfaye Korfil

3. varamedlem: Everlyn Konyo Mjømen

4. varamedlem: Kalaregy Drange

5.varamedlem: Eric Paul Mbagga


Besøksadresse:
Kong Oscarsgate 15, 5.Etg. 5017 Bergen

 
Postadresse:
Kong Oscarsgate 15
5017 Bergen

 

Tlf: 46 93 18 10

 

Kontaktskjema:

Send oss en E-mail

 

Direkte E-mail:

innvandrerradet@gmail.com

 

www.dfirh.no

ÅPNINGSTIDER

Kontoret til DFIRH holder

åpent for besøk og

telefonhenvendelser 

mandager til fredager fra
kl. 10.00 - 14.00.


Medlem av Innvandrernes Landsorganisasjon

 

Inlo logo